På svenska

Veckan för personer med talsvårigheter

I år firas veckan för personer med talsvårigheter 30.9-6.10.2024 med temat kommunikation är samspel.

Under veckan sprider vi information och berättelser samt ger en röst åt personer som saknar ett talat språk eller har andra utmaningar med kommunikationen. Vi för också fram goda exempel på hjälpmedel som gör det möjligt för personer med tal- eller kommunikationssvårigheter att delta i samhället på lika villkor. I år vill vi särskilt lyfta fram betydelsen av andra människor som stöd för kommunikationen och sprida information om tolktjänster.

Veckan för personer med talsvårigheter koordineras av Kehitysvammaliittos IT- och kommunikationscentral Tikoteekki. Veckans planeringsarbetsgrupp består av representanter för Autism Finland, FDUV, Finlands CP-förbund, Hjärnförbundet, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Minnesförbundet, Puhevammaisten Vertaistukiyhdistys och Vammaisperheyhdistys Jaatinen. Många andra aktörer deltar i temaveckan för att sprida information och ordna evenemang. Delta också du i temaveckans aktiviteter!

Information om talsvårigheter

Det finns ett stort antal personer med talsvårigheter i Finland. Med talsvårigheter avses att personen inte kan tala eller att talet är otydligt.

Vi har alla rätt och behov av att bli förstådda. De utmaningar kommunikationssvårigheter medför kan minskas med individuell hjälp, till exempel kommunikationssätt som stöder eller ersätter tal, en annan person och lämpliga tjänster. Det är också viktigt att i samhället röja hinder som försvårar kommunikation och deltagande.

Mera information: Vad är talsvårigheter? Information om talsvårigheter på Papunets webbplats.